Loading

28 Ocak 2013 Pazartesi

Medeival Total War 2 Osmanlı'da en iyi hücüm yapan askeri birlikler

 Naffatun -hücüm gücü:23
Baghlah-hücüm gücü:18
Lanternas-hücüm gücü:18
Janissary Musketeers-hücüm gücü:17
Hashashim:hücüm gücü:16


Janissary Musketeers
Naffatun

21 Kasım 2012 Çarşamba

Medieval Total War 2'de olan bazı önemli olaylar

medieval total war 2'de moğal istilası


-13.yüzyılda Moğol istilaları.
-1345'lerde barutun icadı.
-1360'larda kara veba salgını.
-1360'larda Timur istilası.
-1400'lu yılların başında önemli keşif ve buluşlar.
Bu büyük ve geniş bir çevreyi etkileyen olayların yanı sıra küçük çevrelerde meydana gelen deprem,sel,ayaklanma,fırtına gibi doğa olayları da meydana gelmektedir.Kuvvetli fırtınalar köylüleri öldürmekle birlikte gemilere de zarar verirken depremler ve seller binalara hasar verip asker ve köylülerin de ölümüne sebep olabiliyor.

4 Ağustos 2012 Cumartesi

Macaristan askeri birlikleri(Piyade ve Menzil Birimleri)


Piyadeler
Dismounted Feudal Knights:Duruma göre şovalyeler piyade olarakta savaşırlar ve yaya olduklarında da çok iyi ağır piyadelerdirler.
Peasants:Ortaçağ düzeninin en alt tabakasında yaşamak çok zordur. Savaş zamanı askere alınan bu köylüler, ellerine
işe yarar bir silah geçtiğinde kendilerini şanslı sayarlar. Savaşçı köylüler disiplinsizdirler ve kaçmakta
savaşmaktan daha iyidirler.

Dismounted Chivalric Knights:Parlak zırh içindeki şovalyeler, onur ve cesaret simgeleridir. Gerçekte vahşi ve saldırgan
olan bu şovalyeler, turnuvalar ve eğlence oyunlarıyla pratik yaparlar. Savaş alanında çelik
plaka zırhları onları öldürülmesi zor kılar. Yaya olarak savaşan bu ağır piyadeler kılıç kullanırlar.

Battlefield Assains
Battlefield Assassins:Türk akınlarından bunalan Balkanlar ve Macaristan'da oluşturulan bu özel birliklerin amacı, savaş alanında Osmanlı sultanlarına suikast düzenlemekti. Gizlenmekte
usta olan bu eğitimli askerler ağır zırhlar giymezler.

Croat Axemen:Balta kullanan hafif zırhlı Hırvat piyadeleri balkanlarda meşhurdurlar ve iki elle kullanılan büyük baltalarla silahlandırılmışlardır. Bu dayanıklı askerler, hafif
birliklere karşı acımasız saldırırlar.

Halberd Militia:Ölümcül bir silah olan kargı veya ingilizcesi ''halberd'', süvarilerin korkulu rüyasıdır. Bu silahı kullanan milisler hemen hemen hertürlü düşmana karşı iyi mücadele
ederler. Zırhsızdırlar.

Pavise Spearmen :Geniş paviz kalkanlı bu birlikler gerçekten iyi savaşırlar. Mızrakları ve iyi zırhları onların, her tip düşmanla baş etmelerini sağlar.

Transylvanian Peasants:Kargı kullanan bu transilvanyalı köylüler aslında, Karpat dağlarında yaşayan çiftçilerdir.

Slav Levies:Balkan yarımadasında yoğun olarak yaşayan slav kökenli insanlardan oluşturulmuş bu hafif piyade birlikleri, dağınık düzende savaşırlar. Mızrak ve kalkan taşırlar.

Spear Militia:Milislerden oluşturulmuş bu uzun mızraklı birlikler, iyi askerlerdir. Uzun mızrakla donatılmış olmaları savunmada yarar getirir.

Town Militia:Şehir ve kasabaların savunmaları için askere alınan milislerdir. Uzun mızrak, kalkan ve biraz zırh
ile iyi mücadele edebilirler ama dirençleri azdır.

MENZİL

Bosnian Archers:Diğer balkan kökenli hafif piyade okçular gibi Boşnak okçuları da yetenekli atıcılardır. Hafif zırhlıdırlar ve kanat biçimde tipik balkan kalkanı taşırlar.

Pavise Crossbow Militia:Geniş paviz kalkanlı taşıyan ve çapraz yay veya ''t'' yay kullanan milisler, yerleşim yerlerini savunan ve pahalı olmayan birliklerdir. Bu yayın kullanım kolaylığı ve hafif zırhlı olmaları sayesinde, şehir ve kasaba savunmalarında çok işe yararlar.

Peasant Archers:Avrupa'da zorunlu askere alınan pek çok köylüden bazıları bu duruma biraz para kazanma ve biraz da macera gözüyle bakarlar. Yayları daha çok av için
tasarlanmıştır ama savaşta da kullanılır. Bu yaylar sadece hafif ve kalitesiz zırhlı düşmana karşı etkilidir. Köylü okçular yakın dövüş için bıçak taşırlar ama
çoğu zaman kaçarlar.

Arquebusiers:Arkebüz, az patlama riski taşıyan ve yakından hedefe emin ateş edilebilen bir silah. Bu erken dönem ateşli silah, yaylım ateşi ile pek çok zırhı delebilir. Bu sesli,
dumanlı ve öldürücü silah, epey ürkütücüdür ve hedeflerin korkarak kaçmalarına sebep olur.

Crossbowmen:Çapraz yay klasik yaya göre kullanımı kolay olan bir menzil silahıdır.Az bir eğitimle
bile iyi atıcı birlikleri oluşturulabilir. Okun atış için hazırlanması zaman alır ama
fırlatma gücü ile bunu telafi eder. Klise bu silahı, hristiyanın hristiyana karşı kullanmasını
hoş karşılamamaktaysa bile hem köylüler hemde asiller tarafından kullanır.

ZYXX73S9Y3U89

2 Haziran 2012 Cumartesi

Macaristan


Macaristan haritası

Mesih’in doğumundan tam bin yıl sonra, Papa 2. Silvester, dindar asil I. Istvan ‘a Macar devletinin Hıristiyan kralı olduğunu simgeleyen “kutsal taç”ı gönderince Hıristiyan Macar Krallığı kuruldu. Bir varis bırakmadan öldüğünde paganlar krallığı tekrar ele geçirmeye çalıştılarsa da başarılı olamadılar. Görünüşe göre bu krallık Hıristiyanlığa aitti. Yakın zamanda kardeşi kral 1. Geza’nın yerine geçen Lazslo Hıristiyanlığı o denli millileştirdi ki, şimdi pek çokları tarafından yaşayan bir aziz olarak görülüyor. Papa’nın Lazslo'nun alışılmadık dindarlığını takdir etmesi ve Macaristan’ı tekrar saygıdeğer Hıristiyan krallıklar arasına almış olsa da, Macarlar ülkelerini genişletmek istiyorlarsa diğer Hıristiyanlarla mücadele etmek zorunda kalacaklar. Polonya ve Kutsal Roma-Cermen imparatorluğu onların kuzey veya batıya ilerleme şansını yok ederken, Moldavia ve Wallachia Macarlar için Karpat dağlarında en az direnç gösterecek hedefler olarak öne çıkıyor. Ama bu yolu izlemek de eski batı bölgelerini tekrar egemenlik altına almak isteyen Bizans'ın planlarını suya düşürecektir. Bizans için çıkarları ile çelişmek dışında elde kalan tek seçenek ise Kırım’ın etrafından Ukrayna’ya doğru ilerlemek oluyor. Bu seçenek de bir Ortodoks rakibi bir diğeri ile değiştirmek demek olduğundan, Novgorod orduları bölgeye gelmeden acele etmeleri gerekecek. Lazslo’nun ilk hamlesi ne olursa olsun, bu Macarların Katolikliğin diğer inançlarla mücadele ettiği noktada oldukları gerçeğini değiştirmeyecek ki bu kuşkusuz Macarlara büyük ihtişam getirecek ve aynı zamanda çok kan dökülmesine sebep olacak.

13 Mayıs 2012 Pazar

Kutsal Roma İmparatorluğu askeri birlikleri(Süvariler ve Savaş Aletleri)


SÜVARİLER
Mailed Knights
Mailed Knights:Erken dönemlerde çok kullanışlı birimlerdir. Avrupa kültüründen gelmedir. Mail denen bir tür zincir zır ve Lance denen bir tür mızrak taşırlar hücumları ciddi can yakar. Fakat daha geç dönemlerdeki ağır şövalyelere rakip değildirler.

Feudal Knights:Askerlik hizmetlerine karşı toprak alan askerlerdir. Çocukluklarından itibaren eğitilirler. Ağır mail zırhlar ya da döküm zırhlar kullanan ve lance kullanan askerlerdir. Düşman hatlarına saldırmak için sabırsızlanırlar.

Imperial Knights:Imperial Knights adından anlaşılacağı üzere İmparatora ve İmparatorluğa hizmet eden şövalyelerdir. Gürz kullanan bu askerler aynı zamanda döküm zırhlar giyerler ve gerektiğinde piyade olarak atsız savaşabilirler. Yakın dövüş başladığında ne kadar kanlı olursa olsun oldukça etkilidirler.

Feudal Knigts
Gothic Knights:Bu elit savaşçılar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun göz bebekleridir. Zırhları en iyi Alman demirciler tarafından yapılmıştır. Çok kaliteli zırhlara sahiptirler, ayrıca Lance ve gürz kullanırlar. Savaş meydanında onları korkutabilecek az şey vardır. Ağır süvari taktiklerinde eğitilmiş bu süvariler İmparatorluk ordusunun korku saçan üyeleridir.

Early General's Bodyguard:Bu yenilmez askerlerin görevi generali korumaktır. Bu elit birimdeki askerler mızrak ve ağır zincir zırh ya da döküm zırh kullanırlar. Son derece sadık ve disiplinlidirler bu askerlerin kaldıramayacağı çok az şey vardır. Lanceleri sayesinde pek çok düşmanı ezip geçebilirler.

Late General's Bodyguard:Liderleriyle omuz omuza dövüşürler. Hepsi döküm zırh giyen, atları zırhlı ve lance taşıyan elit mobil ölüm makineleridir. Gotik ve döküm zırhlar giyerler. Disiplin ve sadakatle savaşırlar. Bu adamların kaldıramayacağı çok az şey vardır.

Merchant Cavalry Militia:İyi ekipmana sahip fakat az eğitim almış askerlerdir. Avrupada çoğunlukla ana yolları, tüccarları ve kasabaları korumak için kullanılırlar. Lance gibi eğitim gerektiren silahlar yerine kılıç kullanırlar ve döküm zırhları vardır. Düşman piyadesi ve okçusunu kovalamak için iyidir.

Teutonic Knights:Teutonic Knights bir haçlı grubudur. Kafirlere ve paganlara karşı savaşırlar. Diğer orderlar kadar disiplinli olmasada nu gruplara denk bir organizasyondur. Beyaz zemin üzerine siyah haç sembolleridir ve hepsi bunu taşır. Ağır Mail zırhlar ya da döküm zırhlar giyerler. Lance ve gürz taşıyan bu askerler yakın dövüşleri çok severler.

Mounted Sergeants:Avrupadaki ilk profesyonel askerlerdir. Sınıf farkı nedeniyle şövalye olamasalarda profesyonel askerler olarak hizmet ederler. İyi süvari kalkanları, mızrak ve kılıçlarının yanı sıra hafif zırhları vardır.

Menzilli Süvariler
Mounted Crossbowmen:Doğu uygarlıklarının atlı okçu taktiklerini önlemek için geliştirilen bir gruptur. Normal piyadelerin tatar yaylarından daha küçük yaylar kullanırlar yine de doldurma süreleri uzundur. Bu süre içinde beladan uzak durmak için atlarını kullanırlar.

Reiters:Almancada atlı ya da binici anlamına gelir. Bu askerler mızrak ve tabanca taşırlar. Yani ateşli silah kullanmak üzere eğitilmişlerdir. Döküm zırh giyerler. Oldukça kullanışlıdırlar.

SAVAŞ ALETLERİ
Ballista:Aslında dev ebatlardaki tatar yayından başka birşey değildir. Yunanistanda icat edilmiştir. 100 metrenin üzerindeki mesafelere bile atış yapabilir. Birkaç kişiyi aynı okla öldürebilir.

Catapult:Tahtadan yapılan ve duvarları yıkabilecek kadar büyük taşlar atan roma döneminden gelen bir kuşatma aletidir. Ortaçağ da yerine çok daha yeni ve güçlü araçlar geçmiştir.

Trebuchet:11. yüzyıldan önce catapult ve mangonelin geliştirilmesiyle ortaya çıkan ve hızlıca yayılan bir araçtır. Büyük kayalar atabilmesinin yanısıra yanan kayalar ya da çürümüş hayvan leşleri atarak ta düşmanı yıprabilir.


Bombard:İlk ve en ilkel barut kullanan kuşatma silahları çin ve batı avrupada 14. yüzyıl başlarında yapıldı. Dünyaya 14. yüzyıl sonralarında yayıldı. Bronz ya da demirden yapılan düşman savunmasını yıkmak için ateş topları atması için geliştirilen bir silahtı. Özellikle düşman askerlerine karşı oldukça isabetsizdir.

Grand Bombard: İlk versiyonların geliştirilmesiyle 15. yüzyılda ortaya çıktı. Daha uzun menzil ve daha ciddi hasarlar için tasarlandı. Demirden yapılan bu kuşatma silahları düşman savunmalarına ciddi hasarlar verebilir. İlk versiyonu gibi düşman askerleri üzerine de ateşlenerek düşmanın canını yakabilir.

Cannon:15 yüzyılın ortalarından sonlarına kadar kullanılan bir silahtır. Tekerlekler üzerine oturtulmuş gelişmiş bir gövdeden oluşur. Düşman duvarlarını daha uzak mesafelerden yok edebilen ve düşman askerlerine karşı kullanınan patlayıcılı gülleler kullanır. Duyulan korkuyu hakeder.

Serpentine
Serpentine:Ribault ya da Organ Gun olarak ta bilinir. 9 adet kısa menzilli patlayıcıyı aynı anda ateşleyebilir. Bu da düşmanın saldırmadan 2 kere düşünmesi için yeterlidir. Genelde diğer topları savunmak için kullanılır.

Basilisk:Bu silah 15. yüzyılın sonlarında kullanılan hem kuşatma hemde savaşta kullanılabilen korkunç bir silahtır. Tüm kuşatma silahlarına oranla çok uzun menzil, oldukça kuvvetli ateş gücü ve mümemmel isabet oranlarıyla oldukça öndedir. Basiliskin açtığı ateş karşısında hiç bir düşman mevzi ayakta kalamaz. Hiç bir düşman askeri basiliskten açılan ateşten sağ kurtulamaz.Tüm generaller basilisklerin öfkesinden korkmalıdır.

20 Nisan 2012 Cuma

Kutsal Roma İmparatorluğu askeri birlikleri(Piyadeler ve Menzil Birimler)


dismounted feudal knights


PİYADELER
Peasants:Ortaçağ toplumunun en alt seviyesinde yaşamak kolay ya da sağlıklı değildir. Savaş zamanları köylüler çiftliklerinden alınarak milis görevi üstlenirlerdi şanslı olanlarına basit silahlar da verilirdi. Şaşılmayacağı üzere disiplinden yoksun birliklerdir ve kaçma konusunda dövüşmekten çok daha iyilerdir.
Sergeant Spearmen:Bu sık görülen askeri teşkilat şövalye olamayan profesyonel savaşçılardan oluşur. Defansive Circle (savunma halkası BI yi hatırlayın) kurabilirler. İyi kalitede orta sınıf piyadelerdir.
Armoured Sergeants:Bu adamlarda düşük sosyal statüleri yüzünden şövalye olamayan profesyonel askerlerdir. Ama savaşta fark edilip statülerini yükseltme ümitleri daime vardır. Ağır zırhlarına rağmen orta sınıf piyade sayılırlar. Defansive Circle kurabilirler.
Town Militia:Yaygın olarak Avrupa da köylüler ya da yerleşimciler yolları,yerleşimleri korumak ve gerektiğinde orduyu desteklemek için milis olarak görev alırlardı. Biraz eğitim alıp mızrakla silahlandırılmış çok az ya da hiç zırh kullanmayan destek birimleridir. Daha ağır ya da daha iyi birimleri desteklemek için kullanılırlar.

AĞIR PİYADELER
Zweihander:Almancada iki elle kullanılan kılıç anlamına gelir. Adları gibi büyük iki elle kullanılan kılıçlar taşırlar. Şok askerleridir. Düşman hattını yarmak için kullanılırlar. Neredeyse tüm piyadeleri kesip geçebilirler.

Forlorn Hope:Verlorene Haufe ya da Forlorn Hope olarak bilinirler. Adından da anlaşılacağı üzere fedailer takımıdır. Çoğunlukla mahkumlar ya da gönüllülerden oluşur. Görevleri ilk taaruzlara katılıp düşmanın mızraklı birimlerinin savunmalarını kırmaktır. Yaptıkları iş çoğu zaman oldukça kanlıdır. Ağır zırhlıdırlar ve çift elle taşınan büyük kılıçlar taşırlar. Bu askerler çoğu düşmanı parçalarına ayırabilirler.

Halberd Militia:Şehir halkının orduya katılması ile oluşur. Şehir savunucuları da denebilir. Halberd adı verilen uzun silahı kullanırlar bu sayede süvari ve pek çok düşmana karşı savaşabilirler. Vücutlarının üst kısmını kaplayan döküm zırhlar giyerler.

Dismounted Feudal Knights:Şövalyeler gerekince ya da zorunlu kalınca atlarından inip ağır piyade olarak dövüşebilirler. Oldukça iyi ağır piyadelerdir.

Dismounted Imperial Knights:Imperial Knights adından anlaşılacağı üzere İmparatora ve İmparatorluğa hizmet eden şövalyelerdir. Gürz kullanan bu askerler aynı zamanda döküm zırhlar giyerler ve gerektiğinde piyade olarak atsız savaşabilirler.

Dismounted Gothic Knights:Bu elit savaşçılar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğunun göz bebekleridir. Zırhları en iyi Alman demirciler tarafından yapılmıştır. Çok kaliteli zırhlara sahiptirler, ayrıca Lance ve gürz kullanırlar. Savaş meydanında onları korkutabilecek az şey vardır. Ağır süvari taktiklerinde eğitilmiş bu süvariler İmparatorluk ordusunun korku saçan üyeleridir. Eğer ihtiyaç olursa atsız olarak piyade görevi de görebilirler.

Dismounted Mercenary German Knights:Bu askerler sadakat gibi kavramlar yerine para için savaşmayı tercih ederler. Gürz ve döküm zırh giyen bu adamlar oldukça deneyimlidir. Ağır şok askerlerine ihtiyaç varsa bu adamlar kusursuz bir seçim olur. Yaya ya da atlı olarak dövüşebilirler.

MENZİL BİRİMLER
Spear Militia:Avrupada oldukça yaygındırlar. Bu askerler köy ya da küçük yerleşimlerinden çıkma köylülerdir. Yolları ve yerleşimleri korumak ve orduları desteklemekle görevlidirler.Biraz eğitim almış olup, mızrakla silahlandırılmış ve az ya da hiç zırh kuşanmayan birimlerdir.

Pike Militia:Yolları ve kasabaları korumak ve orduları desteklemek için orduya alınan köylülerden oluşur. Sıradan köylülerin aksine Pike(Bir tür uzun mızrak) ve döküm zırhlara sahiptirler. Diğer milislerin aksine iyi eğitme sahip ve iyi donatılmış bu askerler yarı profesyonel birimlerdir.

Landsknecht Pikemen:Landsknechts almancada "Toprak Hizmetkarları" demektir. İmparator 1. Maximilian'ın reformlarından sonra kurulmuştur. Kuruluş amaçları İsviçrelilerin meşhur Pikemenlerine karşı durabilecek bir birim oluşturulması isteğidir. Kısa sürede Avrupanın en iyi Pikemanleri olarak ünlendiler.

Menzilli Birimler
Peasant Archers:Avrupada köylülerin çoğu ordulara silah zoruyla alınırsa da bazılarıda bunu para kazanma ve yolculuk fırsatı olarak görenler de mevcuttu.Peasant Archerlar günlük hayatlarında avlanırken ok kullanmaya alışmış, yayı nasıl kullanacağını bilen köylülerdir. Bu askerler kısa yaylar,bıçaklarla donatılmıştır. Şanslı olanları az da olsa zırh kuşanabilir.
Peasant Crossbowmen:Tatar yayının kullanımını öğrenmek çok basitti. Bu yüzden çoğu general köylülere bu silahı kullanmayı öğreterek üstün ateş gücüne kavuşmayı planlamıştır. Yakın mesafede kendilerini korumaları için bıçaklarla donatılan bu köylülerin şanslı olanları hafif zırhlar giyer ama çoğu şanssız ve zırhsızdır.

Crossbow Militia:Bu milislerin eğitimi ve gereçleri ucuz olduğundan ucuz bir birimdir ve yerleşimleri korumak için kullanılır. Eğitimi kolay ve ucuz olduğundan pekçok bölgede garnizon durumunda sıkça karşılaşılır. Çoğunlukla surların arkasına saklanmaları beklendiğniden doğru dürüst zırha sahip değildirler.

Pavise Crossbowmen:Tatar yayı kullanışı kolay ve atışı çok güçlü bir silah olsa da uzun doldurma süresi sırasında kullanan kişiyi savunmasız bırakır. Bu okçuların bu sırada arkasına saklanmak için "Pavise" denen büyük kalkanlar taşımaları önemli bir avantajdır.

Arquebusiers:Kısa mesafeler çok isabetli atışlar yaparlar ve kolay kolay ateşleyeni öldürmeyen silahlar kullanırlar(düşünürsek o çağ için büyük olay). Silah ateşlendiğinde zırhları delebilir. Duman ve sesi aynı zamanda düşmanın psikolojisini olmusuz etkilediğinden hem fiziksel hem psikolojik hasar verir.

Handgunners:Kısa mesafeli barutlu silahlardır. Aslında kişisel ateşli silahların ilk örnekleridir. Fiziksel hasardan çok sesi ve dumanıyla morale saldırır. Kısa menzili olduğundan kullanan askerler iyi zırhlar giyerler çünkü yakın dövüş kaçınılmaz olabilir.

7 Nisan 2012 Cumartesi

Kutsal Roma İmparatorluğu

kutsal roma imparatorluğu

Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu, Avrupa’nın en büyük krallığı için yanıltıcı bir ad. Başlangıç olarak Roma’nın tarihi mirasını devam ettiren devlet Bizans İmparatorluğu ve Kaiser’in Roma Katolik Kilisesine hizmet etmesi de gülünç.Kaiser IV Henry ve Papa Gregory VII arasında papanın çıkardığı Kaiser'in kilise üzerindeki etkisini yok eden yasa sebebiyle fikir ayrılıkları var. Kaiserin buna nasıl karşılık vermesi gerektiği belli. İmparatorluğun önündeki en büyük ikilem. Bir adamın ne yapıp yapamayacağına başkası karar verirse bu onu kısıtlar. Fakat kilise ile çatışması daha kötü sonuçlar doğurabilir. Kaiser bu durumda da sınırlarını savunurken de orta yolu bulmak zorunda. İmparatorluk Avrupa’nın merkezinde ve her yöne genişleme imkanına sahip; fakat yöneleceği her farklı yön farklı bir rekabet anlamına geliyor. Durumun Charlemagne döneminde herkesin imparatorun egemenliği altında olduğu dönem ile alakası yok. Artık Fransa ayrı bir güç, İtalya göz önüne alınması gereken bir şehir devletleri birliği ve Danimarkalılar İskandinavya’ya giden yolu engelliyor. Doğudaki krallıklar da birer hedeften çok tehdit haline gelmiş durumda.
Eğer Kaiser İmparatorluğun sorunlarını çözmeyi başarırsa İmparatorluğun ilk Roma İmparatorluğu'na rakip olacak kadar büyümemesi için bir sebep yok. Fakat bu sefer olay sadece barbarları yenmek kadar basit değil...